Dieettraining voor dames

Is het programma waar onze leden het beste resultaten bereiken. De door ons ontwikkeld programma heeft een zeer hoog klant tevredenheid waarvan wij kunnen zeggen dat er 8 a 9 leden op 10 zeer goede resultaten bereiken.
Wat houdt het in ?
- Wij maken voor jou een gepersonaliseerd trainingsschema rekening   houdend met je wensen en beperkingen.
- Je krijgt een opvolging met begeleiding.
- Om de 10 trainingen is er een bespreking van de behaalde resultaten en  een aanpassing of opsteling van een nieuw trainingsschema.
- Er is een wekelijks rapport van de evolutie van je lichaamssamenstelling (= verhouding vetpercentage en spiermassa).
- Je maakt gebruik van ons "sterrensysteem". Dit is de dagelijkse maximale aanbevolen hoeveelheid voedsel uitgedrukt in sterren berekend in functie van je lichaamssamensteling. Wekelijks controle en bijsturing met voedingsadvies.

Bijvoorbeeld zoals Betty hier onderaan
Met een 3 maand dieettrainingsprogramma:
Startdatum 10-02-2011 met een lichaamsgewicht van 65,3kg.
en 10 weken later, op 26-05-2011 al een lichaamsgewicht van 56,6kg. bereikt.
Of met ander woorden 8,7kg lichter of 13% van haar totaal lichaamsgewicht.
En dat is nog niet alles, want zij is ook nog veel steviger en fitter geworden!